Τηλ: 210 6029006 - Κιν: 697 3546407 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 55 - ΠΑΙΑΝΙΑ

Μια νέα, περιεκτική ανασκόπηση των κλινικών μελετών που εξετάζουν την κατάθλιψη μετά τον τοκετό έχει δείξει ότι αν και τα συμπτώματα της επιλόχειας κατάθλιψης στις περισσότερες γυναίκες υποχωρούν με το χρόνο, για ένα μεγάλο αριθμό γυναικών, η κατάθλιψη παραμένει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα.

Αν και είναι σύνηθες να υπάρχουν εναλλαγές της διάθεσης τις εβδομάδες μετά τον τοκετό, σε μερικές γυναίκες τα συμπτώματα αυτά μπορεί να γίνουν πιο επίμονα και σοβαρά και μπορούν να αποτελούν ένδειξη επιλόχειας κατάθλιψης.

Γνωρίζουμε ήδη ότι η επιλόχεια κατάθλιψη εμφανίζεται συνήθως τις πρώτες 4 έως 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό, και θεωρείται απίθανο τα συμπτώματα να υποχωρήσουν από μόνα τους. Το γεγονός αυτό καθιστά την αναγνώριση των συμπτωμάτων πολύ σημαντικό παράγοντα, ούτος ώστε οι γιατροί να μπορούν να παράσχουν την κατάλληλη θεραπεία, χωρίς να επηρεαστεί η φροντίδα του νεογνού.

Σε αυτή τη νέα έκθεση, που δημοσιεύεται στο Harvard Review of Psychiatry, οι ερευνητές συνέκριναν τα ευρήματα των μελετών σχετικά με την επιλόχεια κατάθλιψη που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1985 και 2012. Οι ερευνητές θέλησαν να εντοπίσουν παράγοντες κινδύνου που κάνουν μερικές γυναίκες πιο επιρρεπείς στην επίμονη επιλόχεια κατάθλιψη.

Παρά το γεγονός ότι σε όλες τις μελέτες που εξετάστηκαν τα συμπτώματα της επιλόχειας κατάθλιψης μειώθηκαν με το χρόνο, οι βαθμολογίες ταξινόμησης των συμπτωμάτων δεν πέφτουν κάτω από το όριο της κλινικής κατάθλιψης για πολλές γυναίκες. Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι το 38% των γυναικών με επιλόχεια κατάθλιψη παρουσίασαν χρόνια συμπτώματα.

Σε γυναίκες που λάμβαναν ιατρική περίθαλψη, το 50% των ασθενών εμφάνισαν κατάθλιψη για περισσότερο από 1 χρόνο μετά τον τοκετό. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι σε γυναίκες που δεν λάμβαναν κλινική θεραπεία, το 30% των γυναικών με επιλόχεια κατάθλιψη ήταν ακόμα σε κατάθλιψη μέχρι και 3 χρόνια μετά τον τοκετό.

Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο για τη χρόνια κατάθλιψη;

Η μελέτη βρήκε ισχυρές ενδείξεις ότι η κακή σχέση με το σύντροφο, το άγχος και ένα προϋπάρχον ιστορικό κατάθλιψης και σεξουαλικής κακοποίησης, έκανε τις γυναίκες πιο πιθανό να εμφανίσουν χρόνια κατάθλιψη μετά τον τοκετό.

Μία πιθανή ασθένεια του βρέφους δεν φαίνεται να αυξάνει την πιθανότητα για τη μητέρα να αναπτύξει μακροχρόνια κατάθλιψη.

Τομείς για περαιτέρω μελέτη

Η μελέτη δεν κατάφερε να βρει πολλές πληροφορίες σχετικά με πόσο αποτελεσματικές ήταν οι θεραπείες για τη μακροχρόνια επιλόχεια κατάθλιψη. Επίσης, ο ορισμός της επιλόχειας κατάθλιψης δεν ήταν τυποποιημένος σε όλες τις μελέτες που εξετάστηκαν. Έτσι, οι ερευνητές πιστεύουν ότι χρειάζονται περαιτέρω και μεγαλύτερες μελέτες που να αξιοποιούν ένα τυποποιημένο ορισμό της πάθησης και μεθόδους παρακολούθησης αυτής.

Οι συντάκτες της μελέτης πιστεύουν ότι τα πορίσματα των εργασιών τους, τονίζουν την ανάγκη για τους γιατρούς να έχουν επίγνωση των πιθανών σημείων της επιλόχειας κατάθλιψης που υποδεικνύουν χρονιότητα κατά τη θεραπεία ασθενών και ότι κλειδί για αυτό αποτελούν οι ευρύτεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην κατάθλιψη.

Η ερευνητική ομάδα αναγνώρισε επίσης ότι μια κατάλληλα εκπαιδευμένη διαχείριση της κατάστασης θα πρέπει να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του παιδιού, λέγοντας ότι:

«Επειδή η επιλόχεια κατάθλιψη (PPD) έχει σημαντικές συνέπειες για το μωρό, για την κατάθλιψη της μητέρας καθώς και για την σχέση ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί, η γνώση σχετικά με παρατεταμένες αλλαγές στην ψυχική υγεία των μητέρων με PPD μπορεί να βελτιώσει όχι μόνο την κατανόηση μας γύρω από την PPD, αλλά επίσης να βελτιώσει και τις στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης. «


ΠΗΓΗ