Τηλ: 210 6029006 - Κιν: 697 3546407 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 55 - ΠΑΙΑΝΙΑ

Οι γυναίκες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν τον ετήσιο προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού από την ηλικία των 40 και να έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεχίσουν τον ετήσιο έλεγχο και μετά την ηλικία των 55 ετών, σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τον καρκίνο του μαστού της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο JAMA.

Στην πρώτη εκτεταμένη επικαιροποίηση από το 2003, η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου (ACS) συστήνει οι γυναίκες με ένα μέσο όρο  κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, να υποβάλλονται σε τακτικές, ετήσιες προληπτικές μαστογραφίες ξεκινώντας από την ηλικία των 45 ετών, αλλά να έχουν ταυτόχρονα την επιλογή έναρξης νωρίτερα και γυναίκες 55 ετών και άνω θα πρέπει να εξετάζονται ανά δύο έτη, αντί ετησίως, αλλά να έχουν και τη δυνατότητα παρακολούθησης κατ΄έτος.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη  δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες των ΗΠΑ, μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Εκτιμάται ότι το 2015 στις ΗΠΑ, περίπου 230.000 γυναίκες θα διαγνωστούν με καρκίνο του μαστού και 40.300 γυναίκες θα πεθάνουν από αυτόν.

Ο θάνατος από τον καρκίνο του μαστού μειώθηκε σταθερά από το 1990, κυρίως λόγω των βελτιώσεων στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Η πρώιμη ανίχνευση θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχή θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Ετήσιος προληπτικός έλεγχος από 45 έως 54 ετών

Οι νέες συστάσεις βασίζονται σε ευρήματα από μια σειρά μελετών σχετικά με το ισοζύγιο των οφελών και των κινδύνων  του προσυμπτωματικού ελέγχου και έχουν σχεδιαστεί για χρήση στο πλαίσιο μιας κλινικής συνάντησης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως εξής:

  • Προαιρετικός ετήσιος έλεγχος για γυναίκες ηλικίας 40-44 ετών
  • Τακτική μαστογραφική εξέταση από την ηλικία των 45 ετών
  • Ετήσια εξέταση για τις γυναίκες ηλικίας 45-54 ετών
  • Ανά δύο έτη προληπτικός μαστογραφικός έλεγχος για γυναίκες άνω των 55 ετών, με την επιλογή όμως να συνεχιστεί ο προληπτικός έλεγχος κατ΄έτος
  • Ο προληπτικός έλεγχος συνεχίζεται όσο η γυναίκα έχει καλή γενική υγεία και το προσδόκιμο ζωής είναι τα 10 έτη και άνω.

Η Κλινική εξέταση μαστού (CBE) δεν συνιστάται για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού μεταξύ των γυναικών μέσης επικινδυνότητας σε οποιαδήποτε ηλικία, λόγω της “έλλειψης σαφών ενδείξεων πως η CBE συνέβαλε σημαντικά στην ανίχνευση του καρκίνου του μαστού πριν ή μετά την ηλικία των 40 ετών.”

Μια γυναίκα με ένα μέσο όρο κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, πρέπει να συζητήσει την έναρξη  προσυμπτωματικού ελέγχου γύρω στην ηλικία των 40 ετών και θα πρέπει να ενημερωθεί πλήρως σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου, τη μείωση του κινδύνου, καθώς και τα οφέλη, τους περιορισμούς και τους κινδύνους που συνδέονται με τη μαστογραφία.

Οι γυναίκες καλούνται να γνωρίζουν και να συζητήσουν το οικογενειακό και ιατρικό ιστορικό τους  με έναν κλινικό γιατρό, ο οποίος και θα πρέπει να ελέγχει τακτικά εάν οι παράγοντες κινδύνου στο προφίλ μιας γυναίκας έχουν αλλάξει.

Πιθανά αρνητικά σημεία του  προσυμπτωματικού ελέγχου

Τα αρνητικά σημεία του προληπτικού ελέγχου περιλαμβάνουν την υπερ-διάγνωση και τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα, τα οποία είναι συχνά στις  μαστογραφίες. Και τα δύο αυτά σημεία μπορεί να οδηγήσουν σε περιττές επεμβάσεις, όπως η βιοψία ή και μια επεμβατική θεραπεία καρκίνων που ενδέχεται να μην είχαν αναπτυχθεί αν δεν είχαν διαγνωστεί.

Οι συστάσεις της ACS έχουν ως στόχο να μεγιστοποιήσουν τη μείωση στη θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού και τον αριθμό των χαμένων ετών ζωής, με παράλληλη ελαχιστοποίηση των βλαβερών συνεπειών που μπορεί να προκληθούν από τον προσυμπτωματικό έλεγχο.

Αναγνωρίζεται ότι η ισορροπία μεταξύ των οφελών και πιθανών βλαβερών συνεπειών, θα είναι πολλές φορές λεπτή και ότι οι διαφορετικές αξίες και προτιμήσεις θα οδηγήσουν σε ποικίλες αποφάσεις.

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα:

“Η πρόθεση αυτής της νέας προσέγγισης είναι να προσφέρει  καθοδήγηση και ευελιξία στις γυναίκες σχετικά με το πότε να ξεκινήσουν και να σταματήσουν τον μαστογραφικό έλεγχο, καθώς και για το πόσο συχνά θα πρέπει να ελέγχονται για καρκίνο του μαστού.”

Σε ένα συνδεδεμένο συντακτικό άρθρο, η Dr. Nancy Keating, της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ και η Dr. Lydia Pace, του Brigham and Women’s Hospital, επικεντρώνονται σε ενδείξεις  ότι για γυναίκες που βρίσκονται στο μέσο όρο κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και είναι κάτω των 45 ετών, οι επιβλαβείς συνέπειες του μαστογραφικού ελέγχου πιθανώς να αντισταθμίζουν τα οφέλη και ότι για όσες  είναι άνω των 55 ετών, ο μαστογραφικός έλεγχος ανά διετία πιθανόν να παρέχει την καλύτερη ισορροπία μεταξύ οφελών και βλαβερών συνεπειών.

Οι ερευνητές συμφωνούν ότι για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας με προσδόκιμο ζωής λιγότερο από 10 χρόνια, είναι πρακτικό και συνεπές να σταματήσει ο προσυμπτωματικός έλεγχος.


ΠΗΓΗ